Zdravilni učinki Srebrne Kapljice

“Koloidno srebro je imelo v 19. in v začetku 20. stoletja v medicini velik pomen, vendar je sčasoma vedno bolj tonilo v pozabo, in to kljub temu, da je koloidno srebro tako rekoč zasebna klinika, lekarna za v nahrbtnik. Prijeli sta se ga tudi poimenovanji »drugi imunski sistem« in »naravni antibiotik«. Koloidno srebro po potrebi odlično podpre naravni imunski sistem, ne da bi kakorkoli škodovalo.

Knjiga, ki je pred vami, omogoča pregled možnosti uporabe in izkušenj s koloidnim srebrom ter njegovih učinkov. Prispevati želi k temu, da koloidno srebro najde svoje mesto v sodobni medicini, hkrati pa želi informirati bralke in bralce o zadnjem stanju tehnike v znanosti, zato bo veliko prostora namenjeno tudi obrazložitvi osnov kemije in fizike.

V ZDA se je renesansa koloidnega srebra začela že pred leti, prav tako pa se tudi Nemčija vedno bolj obrača k tej učinkoviti metodi za zdravljenje infekcijskih bolezni brez stranskih učinkov. Koloidno srebro lahko namreč uporabljamo pri več kot sto povzročiteljih bolezni (bakterije, virusi in glive), medtem ko antibiotik (zdravilo za zdravljenje bakterijskih infekcij) ali antimikotik (zdravilo za zdravljenje glivičnih infekcij) učinkuje le proti malemu številu različnih klic.

Zavedati pa se moramo, da naše zna nje o koloidnem srebru delno temelji na eksperimentalnih ugotovitvah, delno pa tudi na dolgoletnih izkušnjah. Kdor se ukvarja s terapevtsko uporabo koloidnega srebra, pozna zelo nasprotujoča si mnenja, ki so v zadnjih letih pripomogla k intenzivnim razpravam o koloidnem srebru ter preučevanju njegove vrednosti. Vse to je vzpodbudilo resno ukvarjanje s temo. Razveseljuje tudi dejstvo, da se ravno v zadnjem času vedno več znanstvenih del ukvarja z delovanjem srebra (v različnih oblikah) in da dokazujejo to, kar je že dolgo znano iz izkušenj.

Tako danes nihče ne bo resno podvomil o zdravilnem učinku srebra pri zdravljenju ran. Čeprav se večina del izrecno ne ukvarja s koloidnim srebrom, pa je način delovanja primerljiv in spoznanja lahko v veliki meri prenesemo na koloidno srebro.”

Klikni na knjigo ali spodnji/stranski dve povezavi: